Kontaktuppgifter


Huvudnummer
Växel
+46 494 795 00
Gruppledning
CEO
Tomas Stålnert
+46 73 366 40 01
CFO
Pernilla Norman
+46 70 517 33 06
Q/IT
Peter Haglund
+46 70 609 33 21
Media
Tomas Stålnert
+46 73 366 40 01
HR
Kina
Flora Wang
+86 134 8602 9106
Polen
Eliza Rasińska-Buczkowska
+48 662 731 954
Sverige (Rimforsa och Horn)
Liselotte Roos
+46 494 795 06
Sverige (Rimforsa och Horn)
Linda Carlsson
+46 494 795 73
Sverige (Söderhamn)
Madeleine Lysén Pettersson
+46 270 42 96 14
Finans
CFO
Pernilla Norman
+46 70 517 33 06
Försäljning
Benelux
Jean-Pierre Vanheel
+32 470 670 130
Frankrike
Julien Fambrini
+33 62 434 00 49
Kina
Yong “Jonas” Shen
+86 188 580 114 86
Polen
Hubert Walachowski
+48 602 315 843
Sverige
Andreas Kronström
+46 70 565 89 04
Sverige
Patrik Andwester
+46 70 399 14 48
Sverige
Peo Jonsson
+46 72 080 81 22
Sverige
Conny Nyström
+46 70 517 33 04
Sverige
Ulf Almén
+46 70 517 33 09
Tyskland
Norbert Heib
+49 157 815 581 48
Alla enheter
Ningbo Rimaster Trading
Ding “Steven” Shi
+86 188 580 114 82
Rimaster Benelux
Jean-Pierre Vanheel
+32 470 670 130
Rimaster Cab & Mechanics
Claes Hull
+46 70 650 55 70
Rimaster Development
Pernilla Norman
+46 70 517 33 06
Rimaster Electrosystem
Mathias Nilsson
+46 70 619 66 56
Rimaster France
Julien Fambrini
+33 62 434 00 49
Rimaster Germany
Norbert Heib
+49 56 716 09 91 01
Rimaster Ningbo
Yong “Jonas” Shen
+86 188 580 114 86
Rimaster Poland
Iwona Uszakiewicz
+48 60 267 46 97
Kontakta oss