Atlas Copco – Gruvutrustning

Under våren har Rimaster påbörjat leverans av komplexa elskåp som installeras i Atlas Copcos ovanjordsborrigg FlexiRoc D65. ‎ Patrik Andwester, Global Key Account Manager på Rimaster Electrosystem, och Therese Hallberg, Commodity Manager för Strategic Purchasing på Atlas Copco, redogör för samarbetet.

God relation med Atlas Copco

– Vi har samarbetat med Atlas Copco sedan 2004 i den form som samarbetet ser ut idag. Atlas Copco är ett stort globalt bolag med olika divisioner och vi samarbetar med samtliga divisioner i Örebro med allt från nyutveckling till reservdelar. Genom åren har vi levererat kablar, boxar, paneler, elskåp och hytter till Atlas Copcos olika divisioner, vilket är en bra fingervisning på hur brett samarbetet är. Atlas Copco SED, Surface and Exploration Drilling, är den division som vi har haft längst relation med.

– Vårt samarbete började i liten skala med enklare kablage som idag har vuxit till att omfatta även highend-produkter som elskåpen till FlexiRoc. Vår affärsrelation har växt med de utmaningar som har funnits vad gäller teknik- och relationsmässigt, och vi har utvecklats mycket tillsammans.

Patrik Andwester, Rimaster Electrosystem

Atlas Copcos behov

– I dagsläget råder stor konkurrens på marknaden för borrutrustning och vi tittar hela tiden på hur vi ska hitta och utveckla bättre produkter till ett lägre pris. I början av förra året såg vi en möjlighet att utveckla elskåpet som sitter i vår stora ovanjordborrigg FlexiRoc D65 som används vid gruvdrift för att borra hål för sprängning. Som strategisk inköpare av elkomponenter, kablage och elskåp på vår ovanjorddivision är det jag som har det kommersiella ansvaret gentemot våra leverantörer.

Vi gick ut med en förfrågan om tillverkning till olika leverantörer och Rimaster, som är en viktig leverantör sedan lång tid tillbaka, fick givetvis en förfrågan. Anledningen till att Rimaster sedan fick uppdraget var flera. Vi tittade på deras kompetens, förmåga att ta in helhetslösningar, hur duktiga och lyhörda de är på att ta in förbättringar i sina egna processer och hur de kvalitetssäkrar produkterna. Rimaster var, i kombination med ett attraktivt pris, den leverantör som var bäst ur ett helhetsperspektiv.

Therese Hallberg, Atlas Copco SED

Läs mer: Riview 1-2016

Kontakta oss
image