FTG Cranes

FTG Cranes utvecklar, tillverkar och marknadsför skogsvagnar och timmerkranar och är en marknadsledande aktör i Skandinavien.

Från hösten 2015 har vi utvecklat och levererat färdiga styrsystem till FTG Cranes produkt V-kran. Vi medverkade redan tidigt i utvecklingsfasen, lyssnade på FTG:s behov och tog fram en teknisk lösning på styrsystemet.

Läs mer om Rimaster och FTG Cranes i Riview 1/2016

Kontakta oss
image