Malwa Forest

Malwa Forest utvecklar och bygger skogsmaskiner som tar sig fram med inga eller obetydliga markskador.

Maskinerna utvecklas för att kunna kryssa fram mellan träden i stående skog, det vill säga utan krav på traditionellt stickvägsnät. De är primärt avsedda för första- och andragallring och bidrar till att skapa virkesrika, homogena bestånd, vilket är bättre för både skog och natur.

Rimasters samarbete med Malwa började våren 2009. Malwa, då ett ungt företag, behövde hjälp med att snabbt ta fram ett elsystem för sin nya miniskotare, Malwa 360. Maskinen introducerades redan under Elmiamässan i början av juni 2009 och rönte då stor uppmärksamhet. Under den korta tid som erbjöds utformade vi elsystemet, skapade tillverkningsunderlag och tillverkade kablagen, skrev mjukvaran till styrsystemet, monterade och driftsatte systemet i maskinen.

Vi har sedan dess varit Malwas utvecklingspartner beträffande elsystem till deras skogsmaskiner och vi är stolta över att ha fått vara delaktiga i företagets framgångar.

Malwa blev också bland de första att integrera riFuse – Rimasters unika digitala elcentral – i sina maskiner.

Läs mer om Rimaster och Malwa i Riview 2/2014

malwa_top_web

Kontakta oss