Elskåp

Rimaster utvecklar och tillverkar elskåp för industriautomation och alla typer av specialfordon. På fordonssidan tillhör vi marknadsledarna inom elskåp för maskinell utrustning för gruvbrytning, jord- och skogsbruk samt materialhantering. Vår omfattande kompetens inom el, elektronik och mekanik innebär att vi kan leverera kompletta systemlösningar som förenklar och effektiviserar kundens affärer. Rimasters globala närvaro gör det möjligt att följa våra kunder och erbjuda materialförsörjning och tillverkning på strategiskt utvalda marknader.

För mer information, välkommen att kontakta våra säljare.


Rimaster erbjuder kompletta systemlösningar för elskåp

Rimasters breda kompetens inom elsystem gör det möjligt för oss att erbjuda avancerade helhetslösningar. Vi tar ansvar för hela eller delar av utvecklingsprocessen, producerar och levererar med utgångspunkt i kundens behov.

Unik helhet

Rimaster har ett helhetstänk som är unikt, med egen utveckling och tillverkning av kompletta elskåp. Våra helhetslösningar omfattar allt från hölje, kretskort och komponenter för styrning och reglering till signal- och kraftkablage.

Avancerade tester

Rimaster kontrollerar hela processen från utveckling till produktion och tester. Med vårt eget testsystem RTP (Rimaster Test Platform) har vi möjligheten att testa både passiva och aktiva komponenter. Vid behov kan vi även utföra högspänningsprovning.

Volymoberoende

Rimaster har hög flexibilitet i utveckling och tillverkning, med fokus på konkurrenskraftiga priser och hög leveranssäkerhet. Med utgångspunkt i kundernas behov kan vi erbjuda både komplexa produkter enligt principen ”High Mix, Low Volume” och stora serier med produktion i lågkostnadsländer.

Kontakta oss