Mekanik

Rimaster har en egen utvecklings- och tillverkningsenhet för mekaniska produkter. Erbjudandet är ett naturligt komplement till vår verksamhet inom elsystem och elektronik och ger oss möjligheten att ta ett helhetsansvar. Vi har också lång erfarenhet av uppdragstillverkning vilket även innefattar montering av mekanik, el och elektronik, lagerhållning och leverans till slutkund av allt från enkla mekaniska detaljer till kontrollpaneler och komplexa truckhytter.

För mer information, välkommen att kontakta Ulf Almén tel +46 70 517 33 09.


Rimaster förverkligar din produktidé

Rimaster behärskar alla steg från idé till färdig produkt. Vi åtar oss allt från utveckling och produktion av prototyper och nollserier till kortare serieproduktion. Det gör oss till en attraktiv partner både för det mindre företaget med begränsade utvecklingsresurser och för den globala tillverkningskoncernen som vill effektivisera sin process. Genom våra kontakter kan kunderna också få hjälp att ta nästa steg till serietillverkning i större skala, via samarbetspartners i lågkostnadsländer.

Hög utvecklingskompetens

Rimasters bakgrund inom elsystem och elektronik ger oss unika möjligheter att utveckla och tillverka en kundunik produkt. Vi skiljer oss från den vanliga mekanikleverantören genom att vi kan ta ett helhetsansvar och addera funktionella systemlösningar – från kablage och batterikablar till kontrollpaneler och intelligent elektronik. Genom gränsöverskridande samarbeten inom Rimasterkoncernen kan vi förenkla och skynda på kundens utvecklingsarbete.

Avancerad maskinpark

Rimaster har en fullutrustad mekanisk verkstad med en avancerad, automatiserad maskinpark och hög flexibilitet, vilket ger goda möjligheter till kostnadseffektiv produktion i små serier. Konstruktion och beredning sker vanligtvis helt integrerat med hjälp av CAD/CAM. Vår tillverkning är certifierad enligt ISO 9001 och vår svetsprocess enligt ISO 3834. Det innebär att alla svetsning sker under samma förutsättningar, enligt samma värden, oavsett maskin och utrustning. Certifieringen innebär också att våra medarbetare har genomgått en omfattande utbildning som omfattar både praktiska och teoretiska moment.

Kontakta oss