Kvalitet, miljö och CSR

Vi tummar aldrig på kvaliteten på det vi levererar.
Ladda ner och läs mer i vår kvalitetspolicy och certifikat till höger.

Det är även en självklarhet för oss att vår produktion inte ska påverka miljön negativt.
Läs mer i vår miljöpolicy till höger.

Vår uppförandekod är mycket viktig för oss. Den ska även vara accepterad av leverantörer till oss.
Läs vår uppförandekod till höger.

Vi är ett företag som tar samhällsansvar. Bland annat har vi gått i bräschen för ett integrationsprojekt som ses som en förebild för andra företag. Ladda ner och läs mer i Riview nr 2, 2016.


Kontakta oss