Vision och värdegrund

Vår affärsidé bygger på att erbjuda lösningar för utveckling och tillverkning av kablage, elsystem, elektronik och mekaniska produkter med fokus på globalt verksamma systemtillverkare inom de två huvudsegmenten Specialfordon och Industriella system.

I dag förekommer våra kunders slutprodukter inom:

Specialfordon

  • Materialhantering
  • Gruvindustri
  • Skogs- och lantbruk

Industriella system

  • Automations- & kontrollsystem
  • Kommunikationssystem
  • Förnyelsebar energi

Vår vision är att vara en innovativ partner som skapar närhet och enkelhet för våra kunder i en global, utvecklande industri. Kring detta arbetar vi ständigt kring våra tre nyckelord som utgör basen i vår värdegrund:

Enkelhet

Vi möter våra kunders behov med flexibla och anpassningsbara erbjudanden byggda på robusta processer och väl etablerade affärsmodeller.

Närhet

Vi strävar efter ett nära samarbete med våra kunder. Vi har en kontaktpunkt med nära dialog för att förstå kundens behov och vi genomför regelbundna strategimöten för att främja långsiktiga relationer.

Att agera globalt

Vi följer våra kunder i deras globala expansion. Vi är en systemleverantör som kan överföra processer och produkter och stödja lokal utveckling.

För oss utgör värdegrunden basen för att ge våra kunder en stabil helhetslösning – Rimaster’s Total Solution.


Kontakta oss
image