Haulotte Group

Franska Haulotte Group är en världsledande tillverkare och leverantör av lyftutrustning för människor och material. Som ledande inom Europa utvecklar, tillverkar och säljer Haulotte Group ett brett sortiment av produkter med fokus på arbetsplattformar. Rimaster och Haulotte slöt hösten 2015 ett omfattande samarbetsavtal kring utveckling och tillverkning av kablage och styrboxar. Global närvaro för att kunna leverera till Haulottes olika fabriker i Europa och Kina är en viktig del i samarbetet, liksom att vi erbjuder både försäljning och teknisk support på plats i Frankrike där Haulotte har sitt huvudkontor.

Haulotte – från mekanisk verkstad till lyftutrustning

Haulottes historia börjar redan under den andra halvan av 1800-talet, då Alexandre Pinguely startade en mekanisk verkstad, som tillverkade lok och annan järnvägsmateriel. Under 1930-talet upphörde loktillverkningen och man började bygga bl.a. lyftkranar i stället. Efter att ha hamnat i samma ägargrupp som ”Ateliers de Construction A. Haulotte”, som också tillverkade kranar och annan lyftutrustning, inledde de båda företagen 1979 ett nära samarbete, som 1985 resulterade i ett samgående.

Företaget, som 1998 noterades på Parisbörsen, heter sedan 2005 bara ”Haulotte Group”. Idag har Haulotte ett brett produktsortiment med inriktning mot lyftutrustning för såväl människor som material. Man har ca 1500 anställda, sex tillverkningsenheter och omsätter ca 400MEUR.

Erkänt noggranna

Rimasters filosofi är ju att vara en attraktiv affärspartner för ledande globala företag inom bl.a. specialfordonsegmentet, och det gläder mig att bl.a. just detta detta tilltalar Haulotte, som ju har en stor global organisation.

– Att Haulotte, som är erkänt noggranna i valet av leverantörer och samarbetspartners, väljer oss är ett erkännande. Det är också, som jag ser det, ett tecken på att vår vision – att skapa enkelhet för våra kunder på en global marknad – är rätt väg att gå, säger Tomas Stålnert.

Inledningsvis kommer Rimaster att förse Haulotte med ett urval komponenter, bl.a. kablage och styrboxar men planer finns på att utöka leveranserna till fler områden.

– Eftersom det är Haulottes ambition att i första hand samarbeta med globala leverantörer, så är det glädjande att de ser att Rimaster passar så bra in i deras strategi. Vi har nu goda möjligheter att stödja Haulottes expanderande verksamhet i inte bara Asien utan även i USA och i Europa säger Julien Fambrini.

Läs mer om Rimaster och Haulotte i Riview 2/2014 och 2/2015

Kontakta oss