OilQuick

OilQuick är världsledande inom helautomatiska snabbfästen, som används för att snabbt byta redskap på anläggningsmaskiner. Rimaster är dess leverantör av kablage och elektronik , och därmed en del av OilQuicks succé på en marknad som utmärks av korta leveranstider och diversifierade önskemål från kund.

Från traditionellt till helautomatiskt fäste

– Vi anser oss själva stå för absolut högsta kvalitet och service. Då är det viktigt att våra leverantörer håller samma höga kvalitet, säger Patric Lindh, inköpare på OilQuick. Helautomatiska snabbfästen är ett allt vanligare önskemål på maskiner inom entreprenadbranschen. Med OilQuicks fästen kan maskinen snabbt byta redskap under arbetets gång – från skopa, till grip, till padda, och så vidare.

På små tomter, exempelvis, finns det ofta bara plats för en enda byggmaskin, som måste klara flera arbetsuppgifter. Med ett traditionellt fäste måste föraren gå ur maskinen, koppla loss redskapet, byta slangar och koppla på det nya redskapet mer eller mindre manuellt, vilket är tidsödande och därmed kostsamt för entreprenören. Med ett helautomatiskt snabbfäste sparar man tid och bränsle och minskar miljöpåverkan. En investering räknas hem på cirka tre byten per dag.

OilQuicks helautomatiska snabbfästen gör att det bara behövs några knapptryckningar inifrån hytten för att byta redskap. Det är perfekt inom bland annat rivning där flera olika typer av redskap behövs under en dag, men det finns även redskapsfästen för hjullastare, truckar och mobila kranar.

– Oljetrycket ställer väldiga krav på hela konstruktionen både hydrauliskt och mekaniskt. I alla system blir det för varje år högre och högre tryck. Det ställer allt hårdare krav på samtliga komponenter, men vi kan leverera till samtliga maskinmodeller utifrån kundens krav, säger Patric Lindh. Detta blir möjligt genom att OilQuick hela tiden konstruerar om när det behövs, och ofta producerar korta serier på beställning.

Alla maskiner har speciella krav

Det är väldigt speciellt, det finns inga standardmått, utan det behövs mycket anpassningar. Det blir en väldig diversifiering. Alla maskiner har sina speciella krav. Det är också korta leveranstider inom branschen.

– Vi är sist på maskinen. Nästan när kunden väljer färg: ”Jag vill ha maskinen i gult, och den ska vara utrustad med ett snabbfäste från OilQuick” . Från beställningen måste det därför gå fort. Fyra veckor är nästan för lång tid . Det ställer förstås stora krav också på OilQuicks leverantörer. Där har Rimaster gång på gång visat att de kan leverera, menar Patric Lindh och tar fram en leverantörsvärdering som OilQuick nyligen har gjort, där Rimaster ligger mycket bra till.

Höga krav för att undvika olyckor

När det gäller flexibilitet och anpassning är Rimaster bland de absolut bästa. Och där har vi väldigt höga krav. Även när det gäller kvalitet och servicenivå med mera ligger Rimaster mycket högt när vi gör en värdering idag. Rimaster producerar numera även elektronik till OilQuick. Den ingår i den nya säkerhetslösningen OilQuick Lock Support som just nu introduceras på den svenska marknaden. OilQuick valde alltså att fortsätta samarbetet med Rimaster även för denna nya produkt. – Där finns det oerhörda krav på kvaliteten, eftersom systemet är till för att undvika olyckor på byggarbetsplatser.

Framtiden för OilQuick ser ljus ut, menar Patric Lindh. – Omsättningen har nästan fördubblats på ett par år. Vi växer stadigt och har en fin utvecklingskurva . Nu undersöker vi möjligheten för en etablering i USA och det kan gå fort. Jag tror att vi har framtiden för oss. Och Rimaster fungerar som sagt mycket bra som leverantör. De är lika anpassningsbara som vi.

Läs mer: Riview 2-2016

Kontakta oss
image
image