Strömkablar

Rimaster är en ledande leverantör av strömkablar till kunder inom många industrisegment. Vi är förstahandsvalet för många tillverkare av specialfordon – från anläggnings, jord- och skogsbruksmaskiner till truckar och lyfftruckar för lager och logistik. Med effektiv sourcing och tillverkning i Europa och Kina kan vi kombinera hög kvalitet med leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

För mer information, välkommen att kontakta XXXXXXXXX.


Rimaster kundanpassar strömkablar för optimal funktionalitet

Rimaster har tillgång till avancerad produktionsteknik som gör det möjligt att optimera strömkablarna med hänsyn till krav på montage, utrymmeseffektivisering och omgivning. Automatiserad tillverkning, hög medarbetarkompetens och omfattande tester säkerställer en överlägsen kvalitet.

Effektiv sourcing

Rimaster har en effektiv inköpsorganisation i flera världsdelar och kan därmed erbjuda flexibla och marknadsanpassade lösningar. Våra stora inköpsvolymer gör att vi kan erbjuda hög kvalitet och kostnadseffektivitet även på mindre serier.

Ultraljudssvetsning

Rimaster erbjuder ultraljudssvetsning som ger möjlighet till extremt utrymmeseffektiva och flexibla konstruktioner med mycket funktionalitet på liten yta.

Automatisk crimpning

Rimaster har investerat i automatisk crimpning som bidrar till hög säkerhet och kvalitet samt effektiva leveranser.

Aluminiumkablar

Rimaster har en omfattande erfarenhet av aluminiumkablar för applikationer där låg vikt eller yttre påverkan har stor betydelse för funktionalitet och kvalitet, till exempel eldrivna fordon och marina miljöer.

CASE/KUND/BILD?

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Här behövs förslag på kundcase enligt tidigare modell.

VÅR TILLVERKNING

Automatisk crimpning. Maskinnamn, typ…

Ultraljudssvetsning. Maskinnamn, typ…

LÄS MER

Plats för PDF-er och produktblad

Kontakta oss