Kablage

Rimaster är en ledande leverantör av signal- och kraftkablage till krävande kunder inom olika branscher.

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av att utveckla och tillverka kablage för tuffa miljöer och har förtroendet från ledande tillverkare av truckar och maskiner för gruvdrift samt jord- och skogsbruk. Vi är specialiserade på komplexa, kundanpassade helhetslösningar som förenklar kundernas utvecklings- och produktionsprocesser. Rimasters globala närvaro med tillverkning i Europa och Kina gör det möjligt att erbjuda såväl små volymer med hög flexibilitet som stora serier – allt enligt kundens önskemål.

image

Rimaster designar och tillverkar kablage

Rimaster har bred utvecklingskompetens och designar hela eller delar av kablaget enligt kundens önskemål. Vi har en lång erfarenhet av att utveckla kablaget direkt i kundens 3D-ritningar för perfekt inpassning och snabbare processer. I kombination med Rimasters omfattande tillverkningskapacitet ger det kunderna hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Unika leverantörssamarbeten

Rimaster har ett mångårigt samarbete med flera av världens ledande tillverkare. Det innebär att vi kan erbjuda hög leveranssäkerhet och kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Våra kunder får också unika möjligheter att ta del av leverantörernas innovationer.

Avancerad tillverkning

Rimaster har moderna tillverkningsprocesser med tillgång till den senaste tekniken, bland annat inom krimpning, braiding och ingjutning.

Höga kvalitetskrav

Rimaster har omfattande rutiner för kvalitetsarbete och levererar till flera av världens mest krävande kunder inom området. Vi har full kontroll över våra utvecklings- och tillverkningsprocesser med hög automatiseringsgrad och välutbildad personal. Våra tillverkningsenheter är alla certifierade enligt ISO 9001/ISO 14001 samt IPC och vi har flera UL-godkännanden för processer och produkter.

image

High mix - Low volume...

Vår huvudsakliga strävan är att ha en kundbas med globala industriella produktägare inom två marknadssegment, baserade på slutprodukter och applikationer.

Systemintegration Kablage Kontrollpaneler Elskåp Batterikablage Utveckling Hytter Mekanik Elektronik Plastgjutning

Global närvaro


Vi finns representerade på flera platser runt om i världen. Läs mer här.
Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin