Samverkan

Vi vill att den kunskap som finns i vårt närområde ska komma till nytta praktiskt - lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Samarbete på olika utbildningsnivåer är en viktig del i detta.

Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med utbildningsinstitutioner på alla nivåer, från grundskola till universitet.

Ett exempel är vårt långsiktiga samarbete med HELIX Competence Centre vid Linköpings Universitet inom projektet “Coordinated Management – leadership and managerial work in a distributed and resource restricted organization”. Du hittar mer information på http://www.liu.se/helix/.

Du som är student och söker praktikplats eller letar efter ett företag där du kan genomföra din avhandling är välkommen att kontakta oss. Tag då kontakt med:

Jan-Olof Andersson
Rimaster AB
Industrivägen 14
590 44 Rimforsa
Telefon: +46 70 819 44 22

image
Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin