Kontrollpaneler

Rimaster har omfattande kompetens inom systemintegration och de krav som ställs på utrustningen i mötet mellan människa och maskin.

Kontrollpaneler med hög funktionalitet

Rimaster utvecklar och tillverkar kontrollpaneler för fordon inom industri, lagerlogistik, jord- och skogsbruk samt anläggningsmaskiner. Ett erbjudande som är unikt för branschen och som låter våra kunder dra nytta av synergierna inom Rimastergruppen gällande kompetens, tillverkning och geografisk närvaro.

image

Rimaster kan kontrollpaneler

Som leverantör har vi en särställning då vi behärskar alla de olika discipliner som möts i en kontrollpanel – från höljen, mekanik och metallbearbetning till kablage, elektronik och instrumentering.

Nära samarbeten

Rimaster har lång erfarenhet av att tillverka komplexa kontrollpaneler med hög funktionalitet. Arbetet sker i nära dialog med kunden och vi är en naturlig samarbetspartner i utvecklingen. Genom att bidra med vår erfarenhet och kompetens förenklar och effektiviserar produktutvecklings- och tillverkningsprocessen för ett lönsamt resultat.

Effektiv materialanskaffning

Rimasters globala inköpsorganisation och goda kontakter med marknadens ledande leverantörer ger kunderna tillgång till kvalitetskomponenter och innovativa lösningar. Vi följer kundens förskrivning men är också proaktiva och föreslår nya funktionella och kostnadseffektiva alternativ.

image

High mix - Low volume...

Vår huvudsakliga strävan är att ha en kundbas med globala industriella produktägare inom två marknadssegment, baserade på slutprodukter och applikationer.

Systemintegration Kablage Kontrollpaneler Elskåp Batterikablage Utveckling Hytter Mekanik Elektronik Plastgjutning

Global närvaro


Vi finns representerade på flera platser runt om i världen. Läs mer här.
Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin