Mekanik

Som ett naturligt komplement till elsystem- och elektroniktillverkningen har vi egen utveckling och tillverkning av olika typer av mekaniska produkter och produkter av tunnplåt. Vi erbjuder en avancerad maskinpark som ger goda möjligheter till kostnadseffektiv produktion även i små serier. Konstruktion och beredning sker i normalfallet helt integrerat med hjälp av CAD/CAM.

Vi har också lång erfarenhet av uppdragstillverkning vilket även innefattar montering av el, elektronik och mekanik, lagerhållning och leverans till slutkund av allt från enkla mekaniska detaljer till komplexa truckhytter.

För mer information, välkommen att kontakta Claes Hull, tel +46 70 650 55 70.


Kontakta oss
image
image