Kvalitet, miljö och CSR

Vi tummar aldrig på kvaliteten på det vi levererar.

Kvalitet och ständiga förbättringar ger hållbar utveckling

Rimaster strävar efter hög kvalitet i all vår verksamhet, samt att leverera lösningar som är såväl lönsamma som hållbara ur miljö-, och kvalitetssynpunkt. Det är en självklarhet för oss att vår produktion inte ska påverka miljön negativt.
Vår uppförandekod är mycket viktig för oss. Den ska även vara accepterad av leverantörer till oss.

Vi är ett företag som tar samhällsansvar. Bland annat har vi gått i bräschen för ett integrationsprojekt som ses som en förebild för andra företag. Ladda ner och läs mer i Riview nr 2, 2016.

Kvalitetspolicy

Hög kvalitet i all vår verksamhet skapar stärkt konkurrenskraft och ekonomiska fördelar hos våra kunder.

Alla produkter och tjänster som vi levererar ska överträffa våra kundens förväntningar och krav.

Kvalitetsarbete är en prioriterad uppgift för alla medarbetare i företaget.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa enkelhet och på så sätt nå eller överträffa våra kvalitetsmål.

Vi ska alltid arbeta med vårt ledningssystem på ett sätt som ständigt förbättrar såväl systemet som organisationen.

image

Miljöpolicy

Rimaster ska aktivt bidra till en utveckling som främjar ett hållbart nyttjande av våra resurser.

Miljöhänsyn är en naturlig och integrerad del av affärsprocessen och därmed också ständigt närvarande i all vår verksamhet.

Vi ska ständigt arbeta för att bli bättre, förebygga föroreningar och minska miljöbelastningen från vår verksamhet.

Detta innebär att:

image

Ladda ner filer

Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin