Hytter

Vi tar ansvar för hela kedjan, från utveckling till tillverkning och montering.

Komplexa, kundunika lösningar

Rimaster har lång erfarenhet av att leverera hytter till världens ledande specialfordonstillverkare. Det handlar ofta om komplexa, kundunika lösningar där vi tar ansvar för hela kedjan, från utveckling till tillverkning och montering. Vi är en etablerad och effektiv leverantör som kan möta kraven på större serier och hög kvalitet med bibehållen flexibilitet. Rimaster erbjuder också ett egenutvecklat hyttsystem, riCab, som möter kundernas behov av individuella lösningar och anpassningar, utan ett ge avkall på smidiga processer och god kostnadseffektivitet.

För mer information, välkommen att kontakta Ulf Almén, tel +46 494 795 32.

Vår tillverkning

Rimasters tillverkning är certifierad enligt ISO 3834. Det innebär att alla våra hytter svetsas under samma förutsättningar, enligt samma värden, oavsett maskin och utrustning. Certifieringen innebär också att våra medarbetare har genomgått en omfattande utbildning som innehåller både praktiska och teoretiska moment.

image

Rimaster tar kundanpassade hytter till en ny nivå

Rimaster kommer ofta in tidigt i processen och utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med våra kunder. Vår välstrukturerade utvecklingsprocess omfattar design i 3D CAD, framtagning av modeller samt genomförande av nödvändiga verifieringar, såsom ROPS, FOPS eller andra tester enligt kundens önskemål. Vår kompetens inom elsystem och elektronik ger våra kunder ett försprång på marknaden. Med vår hjälp utrustar du din hytt med intelligenta och framtidssäkra lösningar.

riFuse

Rimaster riFuse är vår egenutvecklade styr- och kontrollenhet för elsystem som bygger på intelligenta lösningar. riFuse kan användas både i kundernas hyttlösningar samt i vår egen riCab-hytt och är avsedd för skogs- och lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner och andra specialfordon som arbetar i krävande miljöer. riFuse ersätter reläer och säkringar och styrs och kontrolleras av fordonets befintliga styrsystem. Jämfört med traditionella lösningar är det därför lätt att ändra funktioner och övervaka status på till exempel strömmar. Att använda riFuse som en del av ett elsystem ger högre förarkomfort, säkerhet och driftssäkerhet samt lägre underhållskostnader.

riCab

Rimaster riCab är vår egen standardiserade, moduluppbyggda förarhytt som enkelt kan anpassas för olika typer av maskiner. riCab möter alla behov hos mindre tillverkare av specialmaskiner, bland annat inom jordbruk. Konceptet har byggts så att det enkelt kan anpassas och uppdateras efter kundönskemål. Modulprincipen möjliggör rationell serietillverkning med bibehållen flexibilitet och förutsättningar till kundanpassning.

Med riCab kan du möta utvecklingen och snabbare integrera ny teknik och en god förarmiljö i din maskin.

image

High mix - Low volume...

Vår huvudsakliga strävan är att ha en kundbas med globala industriella produktägare inom två marknadssegment, baserade på slutprodukter och applikationer.

Systemintegration Kablage Kontrollpaneler Elskåp Batterikablage Utveckling Hytter Mekanik Elektronik Plastgjutning

Global närvaro


Vi finns representerade på flera platser runt om i världen. Läs mer här.
Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin