Historia

Vi har varit i våra kunders tjänst i mer än 40 år!

Rimaster är ett privatägt företag som startades 1982. Från början inriktades tillverkningen mot mekaniska produkter av olika slag, från verktygsvagnar till sopmaskiner, och kompletterades med uppdragstillverkning för externa kunder. Företaget växte stadigt och verksamheten breddades till att omfatta även tillverkning och montering av elektronik och elsystem. I början av 1990-talet var det Rimasters kärnverksamhet och telekomföretaget Ericsson var då huvudkund.

När Ericsson, som en följd av den globala telekom-krisen i början av 2000-talet, minskade sin verksamhet, påverkade det naturligtvis också underleverantörerna. Rimaster beslöt då att satsa på att utveckla och tillverka elsystem för, framförallt, olika typer av maskiner och specialfordon. ”Special Vehicles” är också fortfarande ett av företagets fokusområden.

Över tiden har Rimaster haft förmånen att växa långsiktigt, framförallt genom en stabil försäljningsutveckling men också genom några strategiska förvärv. Några av de viktigare är när Rimaster 2003 påbörjade produktion i Polen, 2008 när ElectroSystem-gruppen i Söderhamn förvärvades samt när verksamheten i Kina inleddes, även det 2008.

Redan 2007 förvärvades vad som i dag är Rimaster Cab & Mechanics och därmed inleddes resan mot att bli en i det närmaste komplett leverantör av produkter och tjänster.

Under hösten 2010 fortsatte så expansionen, nu med öppnandet av ett försäljnings- och servicekontor i Belgien för Benelux-marknaden. Under våren 2014 öppnades också ett kontor i Frankrike, för att underlätta en fortsatt expansion i västra Europa samt för att befästa Rimasters position som ett globalt företag med lokal närvaro.

2013 tog så Rimaster ytterligare ett kliv uppåt i värdekedjan då de två första egenutvecklade produkterna presenterades. riFuse som är en ny, revolutionerande, digital elcentral avsedd främst för avancerade specialmaskiner och riCab som är en flexibel, moduluppbyggd standardhytt för bl.a. lantbruksmaskiner.

Under 2016 utvidgades försäljningskanalerna ytterligare genom att ett försäljningskontor startades i Tyskland och i både Polen och Kina flyttade Rimaster till större lokaler för att möta en ökad efterfrågan.

image

High mix - Low volume...

Vår huvudsakliga strävan är att ha en kundbas med globala industriella produktägare inom två marknadssegment, baserade på slutprodukter och applikationer.

Systemintegration Kablage Kontrollpaneler Elskåp Batterikablage Utveckling Hytter Mekanik Elektronik Plastgjutning
Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin