Elektronik

Rimasters har den senaste tekniken inom elektroniktillverkning.

Högprofilerade elektronikprodukter

Rimaster är med sin rationella produktionsorganisation en naturlig och kostnadseffektiv partner för högprofilerade elektronikprodukter i små och mellanstora serier. Ofta får vi våra kunders förtroende att vidga leveransen av kablage till hela systemlösningar där vi också tillverkar och monterar den ingående elektroniken.

För mer information, välkommen att kontakta Johan Lundh, tel +46 726 01 00 66, sejlu@rimaster.com 

image

Rimaster erbjuder svensk kvalitetselektronik

Rimaster tillverkar många olika typer av elektronik och erbjuder allt från prototyptillverkning och serieproduktion av ytmonterade kretskort till komplexa kontrollenheter. Färdigmonterade enheter med mekanik, elektronik och tillhörande kablage, så kallad box building, är en rationell och kostnadseffektiv lösning som föredras av många kunder. Vi har lång erfarenhet av konstruktion och utveckling med olika samarbetspartners samt utvecklar och installerar även nödvändig mjukvara.

Kraftfull produktionslinje

Rimasters produktionsanläggning har den senaste tekniken inom elektroniktillverkning.

Den automatiska ytmonteringen kan hantera merparten av de på marknaden förekommande komponentstorlekarna. Hålmontering görs manuellt och lödning sker i selektivlödare alternativt i våglödare. Vi erbjuder även ingjutning av komponenter och hela kretskort.

Höga kvalitetskrav

Rimasters elektroniktillverkning sker i kvalitetssäkrade produktionsprocesser med efterföljande funktionstester. Vid behov utför vi även högspännings- och isolationstester. Automatiserad kontroll sker med hjälp av avancerad AOI- utrustning.

Vår tillverkning

Högprecisionsmontering. Fuji Aimex II, SMT

Screentryckning. DEK Horizon 3iX

Gjutning. Scanrex 2K-ALLMIX

Våglödning. Soltec bly/blyfritt

Selektivlödning. EBSO SPA 400­F bly/blyfritt

Automatisk inspektion. OptiCon Smart Line

image

High mix - Low volume...

Vår huvudsakliga strävan är att ha en kundbas med globala industriella produktägare inom två marknadssegment, baserade på slutprodukter och applikationer.

Systemintegration Kablage Kontrollpaneler Elskåp Batterikablage Utveckling Hytter Mekanik Elektronik Plastgjutning

Global närvaro


Vi finns representerade på flera platser runt om i världen. Läs mer här.
Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin