Batterikablage

Rimaster är en ledande leverantör av batterikablage till kunder inom många industrisegment. Vi är förstahandsvalet för många tillverkare av specialfordon – från anläggnings, jord- och skogsbruksmaskiner till truckar för lager och logistik. Med effektiv materialanskaffning och tillverkning i Europa och Kina kan vi kombinera hög kvalitet med leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

För mer information, välkommen att kontakta Andreas Kronström, tel +46 70 565 89 04.


Rimaster kundanpassar batterikablage för optimal funktionalitet

Rimaster har tillgång till avancerad produktionsteknik som gör det möjligt att optimera batterikablaget med hänsyn till krav på montage, utrymmeseffektivisering och omgivning. Automatiserad tillverkning, hög medarbetarkompetens och omfattande tester säkerställer en överlägsen kvalitet.

Effektiv materialanskaffning.

Rimaster har en effektiv inköpsorganisation i flera världsdelar och kan därmed erbjuda flexibla och marknadsanpassade lösningar. Vårt nära samarbete med AMO Kabel ger fördelar både i form av tillgänglighet och tillgång till teknisk utveckling. Stora inköpsvolymer gör att vi kan erbjuda hög kvalitet och kostnadseffektivitet även på mindre serier.

Ultraljudssvetsning

Rimaster erbjuder ultraljudssvetsning som ger möjlighet till extremt utrymmeseffektiva och flexibla konstruktioner.

Kontakta oss
image
image