riFuse

riFuse är en egenutvecklad digital styr- och kontrollenhet för elsystem. riFuse är främst avsedd för tillverkare av specialmaskiner såsom skogs- och lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner och andra specialfordon som arbetar i krävande miljöer.

Att använda riFuse som en del av ett elsystem ger högre förarkomfort, säkerhet och driftssäkerhet med lägre underhållskostnader som följd. Den är enkelt programmerbar vilket medför att fordonets styrsystem och funktioner kan ändras, vilket är en klar fördel jämfört med traditionella lösningar. Enheten kräver heller ingen tillsyn vilket gör att den kan placeras i stort sett var som helst.

Läs gärna mer om riFuse här och i tidigare nummer av Riview (2/2013, 1/2014 och 2/2015).

Vill du veta mer om riFuse så kontakta Ulf Almén på telefon +46 70 517 33 09.

 


Kontakta oss