Samverkan

Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med utbildningsinstitutioner på alla nivåer, från grundskola till universitet.

Ett exempel är vårt långsiktiga samarbete med HELIX Competence Centre vid Linköpings Universitet inom projektet “Coordinated Management – leadership and managerial work in a distributed and resource restricted organization”. Du hittar mer information på http://www.liu.se/helix/.

Du som är student och söker praktikplats eller letar efter ett företag där du kan genomföra din avhandling är välkommen att kontakta oss. Tag då kontakt med:

Tomas Stålnert
Rimaster AB
Industrivägen 14
590 44 Rimforsa
Telefon: +46 73 366 40 01


Kontakta oss
image
image