Spontanansökan maskinoperatör

Vi föredrar att erbjuda möjligheter, inte bara jobb. Vem du är betyder mest.
Att du har rätt utbildning, förmåga och erfarenhet för att göra det du ska göra är en förutsättning.

Men det är vem du är som räknas.
Kanske har vi inte aktivt letat efter någon med din bakgrund.
Om du har en speciell färdighet eller kompetens som du tycker att vi behöver, tveka inte att kontakta oss.

Exempel på aktiviteter som rollen maskinoperatör svarar för:

 • Läsa och förstå ritning och arbetsinstruktion
 • Kontrollera tillverkningsorderdokument map ritningsnummer och revision
 • Maskinbearbetning i Ulmer, Schleuniger 9500, Schleuniger CC, Megastrip 9650
 • Svetsning av kabelskor i ultraljudssvets
 • Utföra mätning av crimphöjd och dragprov
 • Uppmärksamma och påtala brister i tillverkningsunderlag och ev. felstämplingar
 • Utföra egenkontroll av eget arbete
 • Rapportera till skiftledare/produktionsledare om material skiljer sig från specifikation
 • Genomföra underhåll enligt underhållsplan på anvisad maskin/utrustningar
 • Kalibrering av maskinverktyg
 • Rapportera om tidsintervall för kalibrering har överskridits
 • Hantering av kemikalier
 • Hantering av material i lager
 • Hantering av kabelskrot
 • Nyttja arbetsmiljöbefrämjande hjälpmedel
 • Aktivt medverka till ständiga förbättringar och ordning och reda

Låter det intressant är du välkommen att skicka in ditt CV och personligt brev till hr@rimaster.com

Du är varmt välkommen med din ansökan till hr@rimaster.com

Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin