Spontansökan montör

Vi föredrar att erbjuda möjligheter, inte bara jobb. Vem du är betyder mest.
Att du har rätt utbildning, förmåga och erfarenhet för att göra det du ska göra är en förutsättning.

Men det är vem du är som räknas.
Kanske har vi inte aktivt letat efter någon med din bakgrund.
Om du har en speciell färdighet eller kompetens som du tycker att vi behöver, tveka inte att kontakta oss.

Exempel på aktiviteter som rollen montör svarar för:

 • Läsa och förstå ritning och arbetsinstruktion
 • Kontrollera tillverkningsorderdokument map ritningsnummer och revision
 • Utföra crimpning, lödning och dragprov enl. IPC-A-620
 • Prototyptillverkning
 • Prefabricering och montering av olika typer av kablage, paneler, styrskåp enligt ritning
 • Gjutning och braiding
 • Utföra egenkontroll av eget arbete
 • Uppmärksamma och påtala brister i tillverkningsunderlag och ev. felstämplingar
 • Rapportera till skiftledare/produktionsledare om produkten skiljer sig från specifikation
 • Kalibrering av handtänger
 • Rapportera om tidsintervall för kalibrering har överskridits
 • Nyttja arbetsmiljöbefrämjande hjälpmedel
 • Aktivt medverka till ständiga förbättringar och ordning och reda

Låter det intressant är du välkommen att skicka in ditt CV och personligt brev till hr@rimaster.com

Du är varmt välkommen med din ansökan till hr@rimaster.com

Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin