Marknad

Marknadssegment och referenser
Vi strävar efter att ha en kundbas med globala industriella produktägare inom två marknadssegment, baserade på slutprodukter och applikationer.

Specialfordon

  • Materialhantering
  • Gruv- och byggindustri
  • Skog och jordbruk

Industriella system

  • Automations- & kontrollsystem
  • Kommunikationssystem
  • Förnybar energi