Epiroc

Under våren har Rimaster påbörjat leverans av komplexa elskåp som installeras i Epirocs ovanjordsborrigg FlexiRoc D65. ‎ Patrik Andwester, Global Key Account Manager på Rimaster Electrosystem, och Therese Hallberg, Commodity Manager för Strategic Purchasing på Epiroc, redogör för samarbetet.

God relation med Epiroc

– Vi har samarbetat med Epiroc sedan 2004 i den form som samarbetet ser ut idag. Epiroc är ett stort globalt bolag med olika divisioner och vi samarbetar med samtliga divisioner i Örebro med allt från nyutveckling till reservdelar. Genom åren har vi levererat kablar, boxar, paneler, elskåp och hytter till Epiroc olika divisioner, vilket är en bra fingervisning på hur brett samarbetet är.

– Vårt samarbete började i liten skala med enklare kablage som idag har vuxit till att omfatta även highend-produkter som elskåpen till FlexiRoc. Vår affärsrelation har växt med de utmaningar som har funnits vad gäller teknik- och relationsmässigt, och vi har utvecklats mycket tillsammans.

Patrik Andwester, Rimaster Electrosystem

image

Epiroc behov

– I dagsläget råder stor konkurrens på marknaden för borrutrustning och vi tittar hela tiden på hur vi ska hitta och utveckla bättre produkter till ett lägre pris. I början av förra året såg vi en möjlighet att utveckla elskåpet som sitter i vår stora ovanjordborrigg FlexiRoc D65 som används vid gruvdrift för att borra hål för sprängning. Som strategisk inköpare av elkomponenter, kablage och elskåp på vår ovanjorddivision är det jag som har det kommersiella ansvaret gentemot våra leverantörer.

Vi gick ut med en förfrågan om tillverkning till olika leverantörer och Rimaster, som är en viktig leverantör sedan lång tid tillbaka, fick givetvis en förfrågan. Anledningen till att Rimaster sedan fick uppdraget var flera. Vi tittade på deras kompetens, förmåga att ta in helhetslösningar, hur duktiga och lyhörda de är på att ta in förbättringar i sina egna processer och hur de kvalitetssäkrar produkterna. Rimaster var, i kombination med ett attraktivt pris, den leverantör som var bäst ur ett helhetsperspektiv.

Therese Hallberg, Epiroc

image
Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin