riFuse 2.0

Vår egenutvecklad digitala strömdistributionssenhet för elsystem till fordon och maskiner i krävande miljöer har nu fått en uppföljare. riFuse 2.0.

Den nya versionen har fler utgångar, klarar högre strömmar, utvecklar mindre värme och har flera nya funktioner som t ex motorstyrning och analoga ingångar.

Högre prestanda och fler funktioner

Jämfört med traditionella relä/säkringskabinett ger riFuse 2.0 ett enklare kablage, ökad diagnostik och en bättre säkerhet med lägre underhållskostnader som följd. Den är enkelt konfigurerad vilket medför att dess funktion kan förändras om fordonets/maskinens styrsystem ändras, vilket är en klar fördel jämfört med traditionella lösningar. Enheten kräver ingen åtkomst vilket gör att den kan placeras i stort sett var som helst på maskinen. Dess miljötålighet medger också att den kan placeras nära förbrukarna.

Med sin funktion att kontrollera utgångsströmmar genom PWM kan riFuse 2.0 användas för att styra enheters effektuttag och t ex hastighetsreglera motorer eller dimma belysningar. riFuse 2.0 har också en dedikerad H-brygga för att effektivt kontrollera motorers hastighet i både fram- och backriktningen.

De analoga och digitala ingångarna kan användas för att hämta in givarsignaler till maskinens styrsystem vilket också ger förenklingar i kablage då en förbrukare kan både strömförsörjas och avläsas av riFuse.

riFuse finns i två versioner. Den ena versionen är direkt bakåtkompatibel och ersätter riFuse 1.0 i befintliga systemdesigner.

För mer information, välkommen att kontakta Lars Olsson, tel +46 702 61 04 20, selol@rimaster.com 

image

Ladda ner filer

Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin