Väderstad

Världsrekordet i precisionssådd innehas av svenska Väderstad. Väderstads innovativa precisionssåddmaskin Tempo kan helt enkelt köra lite fortare än alla andra – samtidigt som utsädet skjuts ner med stor precision. Tempomaskinen har en elektronisk styrenhet som är utvecklad och tillverkad av Rimaster.

Innovativt samarbete ger större växtkraft

Att så snabbt och med hög precision är ingen självklarhet. Men i det moderna jordbruket är det avgörande för verksamhetens lönsamhet och produktivitet. När Väderstad lanserade sina Tempo-såmaskiner revolutionerade de branschen. Tempo är en precisionssåmaskin som levererar oöverträffad precision vid dubbla hastigheten jämfört med traditionella precisionssåmaskiner. Resultatet är en jämn uppkomst där grödan får den bästa möjliga starten.

”Vi tycker att vi har marknadens bästa precisionssåmaskin. Och faktum är att vi har världsrekordet i precisionssådd av majs: drygt 502 hektar på 24 timmar!”, berättar Väderstads System & Components Manager Pontus Nordfeldt stolt.

”Tempo är en mycket komplex produkt som bygger på flera framgångsfaktorer. Den omfattar bland annat ett elektroniskt styrsystem och vårt innovativa system Power Shoot som är ett trycksatt utmatningssystem som ger full kontroll, kärna för kärna, hela vägen ner i jorden.”

image

Elektroniskt styrsystem

En av de bärande lösningarna i Tempo-konceptet är den elektroniska styrenheten som har utvecklats och tillverkas av Rimaster. Den så kallade WS9-enheten styr utmatningen av utsädet med stor exakthet. Att utsädet fördelas med jämnt avstånd i raderna är viktigt för grödornas tillväxt och avkastning. Vid sådd av till exempel majs är precisionen avgörande – om utsädet hamnar för tätt hämmas tillväxten, om det är för glest påverkas markutnyttjandet och produktiviteten.

WS9-enheten levereras komplett monterad från Rimaster som även tillverkar de ingående kretskorten. Rimaster levererar också det i maskinerna ingående kablaget samt olika typer av ingjutningar i styrenheten samt kring kritiska delar på utsädesmotorerna.

image

Väderstads snabbväxare

Det är snart tio år sedan Rimasters team utvecklade WS9-enheten som har hjälpt Tempofamiljen att växa och förbättras. I dag används den på samtliga modeller i produktserien som omfattar maskiner med upp till 24 fack för utsäde.
”Vi tillämpar också tekniken i vårt pneumatiska såmaskinskoncept Spirit”, säger Pontus Nordfeldt som konstaterar att samarbetet med Rimaster kring Tempomaskinen har varit mycket betydelsefullt.
”Det här projektet har haft stor betydelse för vår egen innovationsförmåga. Samarbetet med Rimaster har varit en viktig pusselbit för Väderstads produktportfölj.” En bild som också bekräftas av Väderstads styrelseordförande, tillika delägare, Christer Stark:
”Vår mångåriga relation med Rimaster är värdefull för oss då vi både får hjälp med utvecklingen och får leveranser av produkter med hög kvalitet.”

Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin