- Rimaster -

Vi är Rimaster

Vi är en ledande leverantör kring utveckling och tillverkning av kablage, batterikablage, elskåp, elektronik, hytter, kontrollpaneler och mekanik. Våra produktionsenheter kan hantera såväl små serier som löpande serieproduktion av produkter med varierande komplexitet – alltid med fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet och miljö. Vi har förtroendet från flera av världens ledande tillverkare av specialfordon och industriautomation. Vi verkar globalt, men finns alltid nära våra kunder. Vi gör det enklare för dig!

 

Läs mer

Referenser

Många av Rimasters kunder är världsledande inom sin bransch ­– exempelvis materialhantering, gruvbrytning, skogsbruk, jordbruk och industriautomation.

Riview

arrow

Läs senaste numret av vårt magasin Riview med spännande reportage från vår verksamhet, utvecklingen av våra tjänster och mycket mer.