Advanced low volume production of integrated electrical systems

Läs mer

Ability to create simplicity

Vi är en ledande leverantör kring utveckling och tillverkning av kablage, batterikablage, elskåp, elektronik, hytter, kontrollpaneler och mekanik. Våra produktionsenheter kan hantera såväl små serier som löpande serieproduktion av produkter med varierande komplexitet – alltid med fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet och miljö. Vi har förtroendet från flera av världens ledande tillverkare av specialfordon och industriautomation. Vi verkar globalt, men finns alltid nära våra kunder. Vi gör det enklare för dig!

High mix - Low volume...

Vår huvudsakliga strävan är att ha en kundbas med globala industriella produktägare inom två marknadssegment, baserade på slutprodukter och applikationer.

Systemintegration KABLAGE Kontrollpaneler Elskåp Batterikablage Utveckling Hytter Mekanik Elektronik Plastgjutning

Egna produkter

Rimaster har ett flertal egna produkter för optimal funktion i olika applikationer och för olika ändamål.
Läs mer om dem här!

Referenser

Många av Rimasters kunder är världsledande inom sin bransch ­– exempelvis materialhantering, gruvbrytning, skogsbruk, jordbruk och industriautomation.

Epiroc – Gruvutrustning

Jungheinrich skapar Industri 4.0

Nyheter

Fler nyheter

Global närvaro


Vi finns representerade på flera platser runt om i världen. Läs mer här.
Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin