Optiqo

Digitaliserad fastighetsskötsel är en miljardbransch. Svenska uppstickaren Optiqo är en av pionjärerna på området – och nu växer företaget över hela världen med sina smarta tjänster för flygplatser, sjukhus och köpcentrum. Med sig på resan har man Rimaster Development.

Svenska Optiqo revolutionerar fastighetsbranschen

”Vi hjälper fastighetsägare och utförare av olika underhållstjänster att optimera sin serviceleverans, med hjälp av smarta digitala verktyg. Facility Management är en bransch som har halkat efter lite i digitaliseringen men nu kommer förändringen med full kraft”, förklarar Daniel Westling som är Optiqos VD.

image

Viktigt för miljön

Att som fastighetsförvaltare eller utförare faktiskt veta hur många människor som rör sig i lokalerna och använder de olika utrymmena – inte minst toaletter och skötrum – gör det möjligt att lägga städning och underhåll på rätt nivå. Det här gäller inte minst stora offentliga anläggningar som köpcentrum, nöjesparker, sjukhus och flygplatser där många människor passerar under ett dygn. Att städa på rätt tid och på rätt sätt är effektiv resurshushållning. ”Våra beräkningar visar att ett sjukhus med hjälp vår lösning kan spara mellan 30-50 procent på städning. Dessutom är det en hållbarhetsfråga. Att städa i onödan innebär också ett ökat utsläpp av rengöringsmedel och kemikalier samt förbrukning av diverse engångsmaterial. Våra kunder vill ha kontroll både på kostnader och förbättra sitt hållbarhetsarbete”, säger Daniel Westling.

Fräscht och informativt
Optiqos kunderbjudande bygger på tre olika moduler. Inledningsvis görs en kvalitetssäkring där man går igenom hur fastighetsunderhållet fungerar och vilken förbättringspotential som finns. Därefter installeras sensorer som samlar in data om flödena i fastigheten och gör det möjligt att styra leveranserna baserade på de verkliga behoven. I ett tredje steg visualiseras fastighetsunderhållet som en service till besökarna.
”Vi har tagit fram en display som ger användarna information om när och hur utrymmet städades senast. Vi har många kunder, bland annat snabbmatskedjor, som har valt att installera de här displayerna på sina toaletter, som alternativ till den traditionella handskrivna städlistan på dörren. Lösningen är väldigt uppskattad både av våra kunder och deras gäster. Självklart har pandemin också varit med och drivit på den här utvecklingen”, konstaterar Daniel Westling.

image

En smart låda från Söderhamn

Optiqos lösning med sensorer för att mäta flödena och en display för att informera besökarna om lokalernas status, har samlats i en så kallad QlvrBox, som monteras på strategiska ställen i fastigheten. Med hjälp av en QR-kod kan besökarna också lämna feedback på upplevelsen. Boxen är uppkopplad med ett 4G-kort och skickar informationen vidare för sammanställning till Optiqo eller direkt till kund beroende på önskemål.
Rimaster Development i Söderhamn är Optiqos samarbetspartner och hjälper till med både utveckling och tillverkning av QlvrBox. ”Vi har en lång relation med Rimaster som har hjälpt oss och tagit ett helhetsansvar. För oss är det en styrka att de kan agera både som en utvecklingspartner gällande elektronik och lösningar samtidigt som de tillverkar, monterar och har koll på vilka leverantörer av komponenter som finns runtom i världen. Vi skulle inte klara att driva den här typen av utveckling själva”, säger Daniel Westling som berättar att Optiqo befinner sig i kraftig tillväxt.

”Rimasters själ och hjärta”
I dag har Optiqo 10 medarbetare varav hälften jobbar i USA, Kanada och UK. ”Digitalisering och effektivisering av Facility Managent är en stark trend. Just nu expanderar vi i USA, Kanada och England. Europamarknaden servar vi från Sverige samt via vår partner i Tyskland. Under de närmaste åren planerar vi att fortsätta att växa globalt”, berättar Daniel Westling. För Johan Lundh, som är Key Account Manager på Rimaster i Söderhamn, är Optiqo en riktig drömkund:

”Det är precis så här vi vill jobba. Vi vill vara systemleverantören som är med och stöttar våra kunder under hela resan, från start till mål. Från den där första idén och utvecklingen av prototyper till serietillverkning, vidareutveckling och fortsatt tillväxt.” Den här typen av samarbeten är Rimasters själ och hjärta, menar Johan Lundh:
”Att få stötta tillväxtföretag i deras resa är en förmån. Vi vill växa tillsammans med våra kunder, stötta och hjälpa dem i stort och smått. Många av våra kunder har gått från nystartade verksamheter till att bli globala aktörer – och det är häftigt att få vara med om det. Det är så man bygger långsiktiga relationer och förtroende för varandra.”

Copyright © 2024 – Material published on this website is protected by copyright.
Linkedin